Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина Coolmama.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона КУПИ СЕГА, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на Coolmama.bg съхранение на  адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Coolmama.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона КУПИ СЕГА , потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие няма правно обвързваща сила.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС.

II. ДОСТАВКА

  1. Всички продукти ще бъдат изпратени със спедиторска фирма Спиди АД.
  2. Спиди АД издава разписка за пощенски паричен превод равна на стойността на платената от вас сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. 
  3. Срок на доставка до 2 работни дни. 
  4. Всички пратки се изпращат до клиента с опция „Преглед“ преди да се заплати стойността им. В случай на счупване или нараняване на продукта, трябва да бъде установено пред служителя на Спиди АД още преди да бъде заплатен продукта.
  5. Продавачът не носи отговорност, ако пратката е счупена или наранена без това да бъде установено пред служителя на Спиди АД при получаването и. 
  6. При претенции за неокомплектованост на поръчката се информира само в момент на неговото получаване.

III. ВРЪЩАНЕ

1.Продукт закупен от нашият електронен магазин www.Coolmama.bg може да бъде върната до 14 дни след получаването и, съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Продукта трябва да бъде в цялостна опаковка, без нарушаване на опаковката и следи от употреба, с всички налични етикети, да няма аромати, да не е носен, да не е гладен, да не е пран. Крайният срок за връщане се смята за коректен, ако потребителя изпрати или предостави стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок от датата на която клиента е получил стоката. 

2. Какви са стъпките за да бъде върнат продукт, закупен от Coolmama.bg

– Да бъдат спазени правилата под точка 1.

– Преди да предприемете решение за връщане на продукта, трябва да се свържете с нас на следният е-майл: info@coolmama.bg

– В случай на рекламация или връщане на стока от страна на клиента, той трябва да ни изпрати на горе посоченият е-майл : номер на товарителницата /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или връщането на стоката. 

– В случай на връщане на стока и на заплатената от него сума за даденият продукт, клиента трябва да ни изпрати „разписка за прием на паричен превод“, която е получил при получаване на пратката и която играе роля на касов бон. / За направеното от клиента плащане Спиди АД издава разписка за пощенски паричен превод на стойността на платената от вас сума.  Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка./ 

– Клиента има право да получи обратно заплатената от него сума, в рамките на 10 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в официален: info@coolmama.bg към Coolmama.bg

Връщането на стоката се извършва чрез куриерска фирма Спиди АД.

– Разходите за връщане и получаване на стоките се заплаща от потребителя/ клиента / и няма да бъдат възстановени. Стойността на продукта ще бъда изплатена по банков път, след като ни изпратите IBAN и BIC на вашата банкова сметка. 

– Сумата по стойността на върнатите артикули ( без сумата, която сте заплатили за доставка при получаването на поръчката ви) ще ви бъде изплатена по банков път в срок не по – късно от 10 дни.

– При връщане на стока , тя трябва да бъда изпратена/ доставена до гр. Добрич офис Балик (офис на Спиди АД), телефон за контакти 0885062565, за получател посочвате получателя от който сте получили пратката.

3.Случаи в които не се позволява връщането на даден продукт:

– Ако не са спазени всички указания от точка 1.

– Ако ни изпратите продукт/-и които са повредени и/или променени от Вас след получаването им.

www.Coolmama.bg спазвайки „Закона за защита на потребителите“ (ЗЗП), запазва правото да откаже връщане на продук

IV. ПОДМЯНА 

1.Продукт закупен от www.Coolmama.bg може да бъде заменен до 14 дни след получаването му. Продукта трябва да бъде в цялостна опаковка, без нарушаване на опаковката и следи от употреба, с всички налични етикети, да няма аромати, да не е носен, да не е гладен, да не е пран. 

2. Какви са стъпките за да бъде подменен продукт, закупен от Coolmama.bg

– да бъдат спазени правилата под точка 1

– преди да предприемете решение за подмяна на продукта, трябва да се свържете с нас на посоченият е-майл: info@coolmama.bg

– разходите по доставката трябва да са за ваша сметка, без наложен платеж

– след като е получен продукта и се уверим, че са спазени всички горепосочени указания, в срок от 1 до 7 календарни дни www.Coolmama.bg ще се свърже с вас, за да ви изпратим продукта, който е за подмяна. Разходите за доставка се поемат от клиента. 

3. Случаи в които не се позволява подмяна на продукт:

– Ако не са спазени всички указания от точка 1.

– Ако искате да подмените продукт/-и изпратени с наложен платеж или доставка за наша сметка.

– Ако искате да подмените продукт/-и и ни го изпратите чрез друга куриерска фирма различна от Спиди АД.

V. ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до Посоченият адрес.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /името на сайта/.

2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /името на сайта/.

5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Coolmama продукти и  услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
5а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1.ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
2. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Coolmama.bg.  
3. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
3а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
4. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
5. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
6. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  
7. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата Coolmama.bg на своя компютър.

2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3. Интернет магазина  Coolmama.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.